Heval Förlag
Böcker för frihet

Om förlaget

Heval Förlag är en ideell förening (se våra stadgar) som bildades 2016 och som har sitt säte i Stockholm. Vår verksamhet innefattar publicering och försäljning av böcker i samtida och samhällsnyttiga ämnen.

Sedan start har förlaget tryckt och utgivit sju böcker.

För att läsa mer om våra böcker, se vår sida med bokinformation.

Inför framtiden är målsättningen att utöka utgivningen till åtminstone två publicerade verk årligen.