Bokinformation

’Det nya paradigmet’

Det nya paradigmet

Vilka lärdomar kan progressiva krafter i Sverige dra från en rörelse med sin bas i krigets Syrien? Genom den här boken hoppas vi visa: en hel del.

Lika delar inspiration, och lika delar handbok i att formera oss bortom politisk depression och klimatångest, erbjuder den här boken oss en introduktion till hela den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk. Det vill säga: ett ramverk byggt på en grund av social rättvisa, ekologi och kvinnans frigörelse, men som också ger oss djupare filosofiska perspektiv kring frågor om livet, samhället och vår egen plats i allt det här.

Boken bygger på ett samarbete mellan Heval Förlag, Allt åt Alla och Rojavakommittéerna.

Undertitel: Den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk
Utgivningsår: 2020

’Gör Rojava grönt igen’

Gör Rojava grönt igen

Hur ska vi möta de kombinerade hoten från den globala uppvärmningen och klimatförändringarna samtidigt som vi ställer om till en hållbar framtid OCH befriar våra samhällen från förtryck?

En början till att besvara den frågan ges i den här boken, som samlar betydande delar av visdomen från den kurdiska frihetsrörelsens ideologi och en av samma rörelses bäst organiserade solidaritetsgrupp på plats i det revolutionära Autonoma administrationen norra och östra Syrien: Rojavas internationalistiska kommun. Till lika delar en historiskt baserad samtidsanalys som projektbeskrivning utgör Gör Rojava grönt igen både en handledning och en inspiration för fortsatt arbete och organisering.

Förord av Debbie Bookchin.

Författare: Rojavas internationalistiska kommun
Utgivningsår: 2019

’Demokratisk nation’

Av central, praktisk betydelse för ett fredligt Turkiet och ett fredligt Mellanöstern är de olika nationerna. Hur ska nationerna organisera sig och vilka är dess rättigheter? Detta är de två centrala frågorna som Abdullah Öcalan besvarar i den sista av de fyra pamfletterna utgivna av International Initiative: Freedom for Öcalan – Peace in Kurdistan.

Svensk översättning.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2018

’Demokratisk autonomi i norra Kurdistan’

Demokratisk autonomi i norra Kurdistan

Författad av den tyska aktivistgruppen TATORT Kurdistan är Demokratisk autonomi i norra Kurdistan – en ny rörelse i praktiken den första boken i sitt slag att publiceras på svenska.

Boken beskriver hur den demokratiska konfederalismen fungerar i praktiken. Huvudpersonerna är framförallt de aktivister inom den kurdiska frihetsrörelsen, som under i det närmaste omöjliga omständigheter viger sina liv åt att bygga ett demokratiskt, ekologiskt och känsnormsbefriat samhälle. 197 sidor. Mjuk pärm. Med efterord av Minoo Koefoed.

Författare: TATORT Kurdistan
Utgivningsår: 2017

’Krig och fred i Kurdistan’

Krig och fred i Kurdistan

I ”Krig och fred i Kurdistan” går Abdullah Öcalan igenom den kurdiska frågans historiska bakgrund, dess nuvarande status och presenterar till sist sitt förslag på en lösning – en lösning som inte bara kan vara en modell för Kurdistan, utan för hela Mellanöstern.

Svensk översättning.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2017

’Kvinnans revolution’

Kvinnans revolution

Kvinnan har enligt Öcalan en avgörande roll för revolutionen och han har därför gett frågan extra stort fokus. I detta häfte sammanfattas hans viktigaste teser om kvinnans identitet och roll inom den demokratiska konfederalismen.

Svensk översättning.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2016

’Demokratisk konfederalism’

Demokratisk konfederalism

Öcalans manifest för ideologin som ligger till grund för revolutionerna i Rojava och Bakur. Häften är en sammanfattning av de texter som han skrivit under sin tid i fängelset och manifesterar hur det nya samhället ska fungera och på vilka geopolitiska grundvalar det baseras.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2016