Kategori: Uncategorized

’Det nya paradigmet’

Vilka lärdomar kan progressiva krafter i Sverige dra från en rörelse med sin bas i krigets Syrien? Genom den här boken hoppas vi visa: en hel del. Lika delar inspiration, och lika delar handbok i att formera oss bortom politisk depression och klimatångest, erbjuder den här boken oss en introduktion till hela den kurdiska frihetsrörelsens […]

’Gör Rojava grönt igen’

Hur ska vi möta de kombinerade hoten från den globala uppvärmningen och klimatförändringarna samtidigt som vi ställer om till en hållbar framtid OCH befriar våra samhällen från förtryck? En början till att besvara den frågan ges i den här boken, som samlar betydande delar av visdomen från den kurdiska frihetsrörelsens ideologi och en av samma […]

’Demokratisk nation’

Av central, praktisk betydelse för ett fredligt Turkiet och ett fredligt Mellanöstern är de olika nationerna. Hur ska nationerna organisera sig och vilka är dess rättigheter? Detta är de två centrala frågorna som Abdullah Öcalan besvarar i den sista av de fyra pamfletterna utgivna av International Initiative: Freedom for Öcalan – Peace in Kurdistan. Svensk […]

’Demokratisk autonomi i norra Kurdistan’

Författad av den tyska aktivistgruppen TATORT Kurdistan är Demokratisk autonomi i norra Kurdistan – en ny rörelse i praktiken den första boken i sitt slag att publiceras på svenska. Boken beskriver hur den demokratiska konfederalismen fungerar i praktiken. Huvudpersonerna är framförallt de aktivister inom den kurdiska frihetsrörelsen, som under i det närmaste omöjliga omständigheter viger […]

’Krig och fred i Kurdistan’

I ”Krig och fred i Kurdistan” går Abdullah Öcalan igenom den kurdiska frågans historiska bakgrund, dess nuvarande status och presenterar till sist sitt förslag på en lösning – en lösning som inte bara kan vara en modell för Kurdistan, utan för hela Mellanöstern. Svensk översättning. Författare: Abdullah ÖcalanUtgivningsår: 2017

’Kvinnans revolution’

Kvinnan har enligt Öcalan en avgörande roll för revolutionen och han har därför gett frågan extra stort fokus. I detta häfte sammanfattas hans viktigaste teser om kvinnans identitet och roll inom den demokratiska konfederalismen. Svensk översättning. Författare: Abdullah ÖcalanUtgivningsår: 2016

’Demokratisk konfederalism’

Öcalans manifest för ideologin som ligger till grund för revolutionerna i Rojava och Bakur. Häften är en sammanfattning av de texter som han skrivit under sin tid i fängelset och manifesterar hur det nya samhället ska fungera och på vilka geopolitiska grundvalar det baseras. Författare: Abdullah ÖcalanUtgivningsår: 2016