’Demokratisk autonomi i norra Kurdistan’

Demokratisk autonomi i norra Kurdistan

Författad av den tyska aktivistgruppen TATORT Kurdistan är Demokratisk autonomi i norra Kurdistan – en ny rörelse i praktiken den första boken i sitt slag att publiceras på svenska.

Boken beskriver hur den demokratiska konfederalismen fungerar i praktiken. Huvudpersonerna är framförallt de aktivister inom den kurdiska frihetsrörelsen, som under i det närmaste omöjliga omständigheter viger sina liv åt att bygga ett demokratiskt, ekologiskt och känsnormsbefriat samhälle. 197 sidor. Mjuk pärm. Med efterord av Minoo Koefoed.

Författare: TATORT Kurdistan
Utgivningsår: 2017