’Demokratisk konfederalism’

Demokratisk konfederalism

Öcalans manifest för ideologin som ligger till grund för revolutionerna i Rojava och Bakur. Häften är en sammanfattning av de texter som han skrivit under sin tid i fängelset och manifesterar hur det nya samhället ska fungera och på vilka geopolitiska grundvalar det baseras.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2016