’Demokratisk nation’

Av central, praktisk betydelse för ett fredligt Turkiet och ett fredligt Mellanöstern är de olika nationerna. Hur ska nationerna organisera sig och vilka är dess rättigheter? Detta är de två centrala frågorna som Abdullah Öcalan besvarar i den sista av de fyra pamfletterna utgivna av International Initiative: Freedom for Öcalan – Peace in Kurdistan.

Svensk översättning.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2018