’Det nya paradigmet’

Det nya paradigmet

Vilka lärdomar kan progressiva krafter i Sverige dra från en rörelse med sin bas i krigets Syrien? Genom den här boken hoppas vi visa: en hel del.

Lika delar inspiration, och lika delar handbok i att formera oss bortom politisk depression och klimatångest, erbjuder den här boken oss en introduktion till hela den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk. Det vill säga: ett ramverk byggt på en grund av social rättvisa, ekologi och kvinnans frigörelse, men som också ger oss djupare filosofiska perspektiv kring frågor om livet, samhället och vår egen plats i allt det här.

Boken bygger på ett samarbete mellan Heval Förlag, Allt åt Alla och Rojavakommittéerna.

Undertitel: Den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk
Utgivningsår: 2020