’Kvinnans revolution’

Kvinnans revolution

Kvinnan har enligt Öcalan en avgörande roll för revolutionen och han har därför gett frågan extra stort fokus. I detta häfte sammanfattas hans viktigaste teser om kvinnans identitet och roll inom den demokratiska konfederalismen.

Svensk översättning.

Författare: Abdullah Öcalan
Utgivningsår: 2016